Veiklos apžvalga

Kreditas yra kertinis dėmuo Amerikos valstijų ekonomikoje. Priėjimas prie jo už tinkamą kainą atrakina galimybes subjektams įgyvendinti ir patenkinti savo tikslus ar poreikius. “FICO” kredito rizikos vertinimo modelis buvo sukurtas 1989 metais ir yra naudojamas kaip bazė iki šių dienų, sprendžiant kas yra tinkamas gauti kreditą ir už kokią kainą. Tiesa skolinimo įstaigos retai kada naudojasi priimant sprendimus vien tik šiuo vertinimo modeliu, tačiau ir jų naudojamos taisyklės yra gan konservatyvios ir limituotos kaip ir “FICO” modelis. Dėl šių priežasčių yra konservatyviai įvertinamos rizikos, kas lemia kad daug subjektų lieka už kredito sistemos “borto” ir praranda galimybę gauti kreditą. Taip pat daug subjektų permoka už savo kreditus. Kompanija matydama šias bėdas sukūrė debesies pagrindu ir dirbtiniu intelektu paremtą skolinimosi platformą “Upstart” (Cloud-based AI lending platform “Upstart”). Panaudojo technologijų galią – dirbtinį intelektą, kad kuo tiksliau įvertinti tikrąją kredito riziką. Jų sukurtas modelis yra nuolat tobulinamas ir atnaujinamas jau daugiau kaip aštuonerius metus. Modelis nagrinėja daugiau negu 1500 kintamųjų ir nuolat mokinasi iš veiklos sukauptų duomenų.

Sukurta platforma funkcionuoja kaip tiltas (“Two-sided market”) jungiantis vartotojus (“Borrowers”) ir skolintojus (“Lenders”). Vartotojai – paskolą norintys gauti klientai, o skolintojai – bankai, kredito unijos, instituciniai investuotojai. Taip pat kompanija sukūrė atskirą sąsają prie aplikacijos, automobilių brokeriams (“Upstart Auto Retail”). Tikslas – modernizuoti ir palengvinti automobilio įsigijimo procesą tiek iš vartotojo, tiek iš brokerio pusės. Šiuo metu kompanija suteikia šio tipo paskolas:

 • Vartojimo paskolas (“Personal loans”);
 • Automobilio paskolas (“Auto loans”);
 • Mažų verslų paskolas (“Small business loans”).

Suteiktų paskolų dydžiai siekia nuo 1000 iki 50000 dolerių. Metinės palūkanos svyruoja nuo 6.5% iki 35.99%. Terminai dažniausiai neviršija 7-erių metų.

Dirbtinio intelekto modelis yra esminis vertę ir unikalumą kuriantis elementas rinkoje. Kompanija sukūrė lengvai konfigūruojamą technologiją, kurią būtų lengva prijungti prie esamos bankinės sistemos. Šis pritaikymas sukūrė vidinę abipusę naudą tiek kompanijai, tiek bankui:

 • Dirbtinis intelektas paima sukauptą informaciją apie skolininką iš bankinės sistemos. Taip praplečiama duomenų bazė ir gaunamas didesnis tikslumas ir efektyvumas vertinant rizikas.
 • Banko ir “Upstart-powered” paskolų pasiūlymai atsiranda tiek pas vieną, tiek pas kitą pusę oficialiuose puslapiuose – naujų klientų pasiekiamumas.

Pagrindiniai “Upstart” platformos naudotojų gaunami privalumai ir nauda:

Vartotojams (“Borrowers”):

 • didesnis paraiškų patvirtinimo reitingas;
 • mažesnės metinės palūkanos;
 • 70% paraiškų yra akimirksniu patvirtinama (“Instantly approved”).

Bankams, kredito unijoms, investuotojams (“Lenders”):

 • stipriai automatizuotas procesas (“All-digital experience”);
 • pritaikoma prie banko kredito politikos ir jų rizikos apetito;
 • pelningesnės skolinimo programos.

Šiuo metu yra sukurta ir vykdoma tokia paskolų finansavimo schema (ekosistema):

 • Finansuoja klientas bankas ir paskolą laiko savo finansiniame balanse;
 • Suteiktos paskolos yra konvertuojamos (“Securitization process”) ir paverčiamos į finansinį produktą – obligaciją (“Bonds, ABS-asset backed security or CDO-collateralized debt obligation”). Šie finansiniai produktai yra parduodami instituciniams ar paprastiems investuotojams, kurie naudojasi ir investuoja į “Upstart-powered” paskolų investicines programas;
 • Finansuoja pati kompanija per savo finansinį balansą.

2021 metais 16% paskolų buvo finansuota per klientus bankus, kurie paskolą prisiėmė į savo finansinį balansą, o 80% paskolų buvo parduota instituciniams ar paprastiems investuotojams per “Upstart-powered” investicines programas. Apie 4% finansavo pati kompanija per savo balansą.

Kompanija atliko šališką vertinimą ir nustatė, kad jų sukurtas vertinimo modelis yra 5 kartus efektyvesnis, nei tradicinis modelis “FICO”. Nustatyta, kad “Upstart” geriau atpažįsta sukčiavimo atvejus ir turi mažesnį nemokumo procentą. Jeigu informacija ilgainiui pasitvirtins, ateityje gali į kreditų vertinimo rinką įpūsti naujų vėjų ir paklausos.

Paskolų rinka yra didelė ir tai nieko stebinti neturėtų, nes gyvename kredito paremtoje sistemoje (“Credit based system”). 2021 metais, pagal “TransUnion” duomenis metinė paskolų apyvarta sudarė apie 6 trilijonus dolerių Amerikos valstijose. Paskolos pagal jų kilmę sudarė:

 • hipotekos – 4.2 trilijonai dolerių;
 • automobilių paskolos – 770 milijardai dolerių;
 • mažų verslų paskolos – 644 milijardai dolerių;
 • asmeninės paskolos – 129 milijardai dolerių.

Šiuo metu kompanija į hipotekos lakštų rinka nesikoncentruoja, tačiau ir be šio segmento augimo lubos aukštos. 2021 metais kompanijos paskolų apyvarta sudarė 11.75 milijardus dolerių, o tai sudaro apie 0.76% rinkos apyvartos.

Kompanija, pagal nuomos sutartis nuomoja du savo pagrindinius biurus (“Headquarters”), kurie randasi:

 • San Mateo, California. 108015 kvadratinių pėdų plotas, nuomos sutartis galioja iki 2028 metų;
 • Columbus, Ohio. 54870 kvadratinių pėdų plotas, nuomos sutartis galioja iki 2027 metų.

Taip pat nuomoja papildomą darbuotojams biurą, 233573 kvadratinių pėdų ploto. Columbus, Ohio. Nuomos sutartis galioja iki 2032 metų. Ateityje kylant darbuotojų skaičiui, kompanija tikisi išsinuomoti ir daugiau biurų.

Finansų apžvalga

Pajamos ir pelningumas

Kompanijos pagrindinis pajamų šaltinis yra komisiniai, surinkti už jų platformos naudojimą ir kitas suteiktas paslaugas. “Referral & platform fees” – tai pagrindinis pajamų šaltinis, kurį kompaniją gauna už:

 • paskolos paraiškų duomenų surinkimą;
 • skolintojo kredito rizikos įvertinimą;
 • skolintojų identifikavimą ir sukčiavimo (“fraud”) atvejų nustatymą;
 • elektroninius pasiūlymus ir su jais susijusių dokumentų paruošimą.

“Servicing fees” – ši pajamų dalis sudėtingesnė, nes tai apima pajamas, gautas už suteiktas paslaugas aptarnaujant paskolas:

 • paskolos laikymą kompanijos balanse;
 • už “securitization” paslaugas ir kt.

Nuo 2017 metų pagrindinės pajamos augą dideliu tempu. Ypač didelį šuolį kompanija padarė 2021 metais. Pagrindinė priežastis šio staigaus augimo – prijungtas automobilių finansavimo blokas. Pristatant 2021 metų finansinius duomenis kompanija planavo, kad 2022 metais pajamos augs iki 1.4 milijardų dolerių, tai apie 75% augimas lyginant su 2021 metais. Tačiau, per pirmą 2022 metų pusmetį matomas aiškus pajamų augimo lėtėjimo tempas. Per pirmą pusmetį gautą 572 milijonai pajamų, o per trečiąjį ketvirtį planuoja gauti tik 170 milijonų pajamų. Ankstesnis trečio ketvirčio planas buvo 305 milijonai dolerių, tad sumažinta beveik perpus – iki 170 milijonų dolerių pajamų. Nors pajamos turėtų viršyti 2021 metų pajamas ir bus pasiektas šioks toks augimas, tačiau ankstesnį 1.4 milijardų dolerių planą įgyvendinti tikrai nepavyks. Kompanija įvardija šias pagrindines plano neįgyvendinimo priežastis:

 • staigus ir labai greitas bazinių palūkanų augimas, kuris lemia naujų paskolų ir jų refinansavimo paklausos mažėjimą;
 • bankų, kredito unijų, institucinių investuotojų rizikos apetito mažėjimą.

Kompanijos pajamos tiesiogiai priklauso nuo šių kintamųjų:

 • Sudarytų paskolų skaičiaus;
 • Sudarytų paskolų apyvartos;
 • Finansuotojų rizikos apetito.

Paskolų paklausos mažėjimas turi neigiamą įtaką pajamos, ką ir pastebime 2022 metų kompanijos finansų duomenyse.

Nuo 2020 metų trečiojo ketvirčio pastebimas staigus sudarytų paskolų augimas ir jų apyvartų skaičiuose. Taip pat, paskolų konversijos procentas, tuo pačiu laikotarpiu ženkliai pagerėjo. “Conversion rate” – paskolų konversijos procentas, tai gautos paskolų paraiškos padalintos iš paskolų paraiškų, kurios buvo finansuotos. Galima daryti prielaidą, kad tuo laikotarpiu finansuotojai prisiėmė didesnį rizikos apetitą ir patenkino didesnį paraiškų skaičių. Manau, tai tiesiogiai buvo susiję su ekonomine padėtimi rinkoje po “Covid-19” sukelto streso ir fiskalinės politikos veiksmų. 2022 metais pirmąjį ketvirtį suteiktų paskolų skaičius siekė 465 tūkstančius, o 2022 metų antrą ketvirtį 312 tūkstančių. Paskolų konversijos procentas atitinkamai 21.40% ir 13.30%. Nors ketvirčius lyginant su ankstesniais metais rodo augimą, tačiau lėtėjimas pastebimas aiškus. Trečiąjį ketvirtį prognozuoja dar didesnį lėtėjimą. Kas kelią nerimą, tai konversijos procentas, kuris 2022 metais stipriai krenta ir antrą ketvirtį siekia tik 13.30%. Kas indikuoja, kad finansuotojai mažina rizikos apetitą arba stipriai blogėja pareiškėjų kredito rizika.

Kalbant apie suteiktų paskolų efektyvumą, matome kad apie 70% paskolų buvo suteikta akimirksniu (“Instantly approved”). Tai reiškia, kad į paskolos procesą nebuvo įtraukta žmogiškieji ištekliai, o paskolos suteikimo procesas buvo visiškai automatizuotas. Tai mažiną sąnaudas ir gerina kompanijos pelningumo rodiklius. Taip pat matome, kad šiame paskolos suteikimo procese yra išlaikomas labai mažas apgavimo (“fraud”) procentas, kas indikuoja platformos efektyvumą ir apsaugą nuo sukčių. 2022 metais pirmą ir antrą ketvirtį procentas siekė 74% ir 73%, o “fraud rate” nepakitęs.

Kalbant, apie kompanijos kanalus ir platformos naudotojus, matomas nuosaikus augimas. Bankai ir kredito unijos išaugo per paskutinius metus beveik trigubai nuo 25 iki 71. O automobilių brokerio kanalai daugiau negu trigubai, nuo 199 iki 640 filialo kanalų. Tačiau, kompanijos finansų duomenyse pastebimas didelę riziką keliantis faktorius. Nors bankai ir kredito unijos auga kaip platformos naudotojai, tačiau kompanijos pajamas generuoja pagrinde tik du klientai. Klientas “Cross River Bank” 2020 metais sugeneravo 63% visų pajamų, 2021 metais 56%, 2022 metais 48%. Atitinkamai klientas “B” 18%, 27% ir 30%. Tad du pagrindiniai klientai generuoja apie 80% kompanijos pajamų. Manau, tai labai didelė rizika pajamoms turintis faktorius. Norėtusi daug didesnės klientų diversifikacijos, nes praradus vieną ar kitą pagrindinį klientą kompaniją gali susidurti su dideliu šoku ir sunkumais.

Iš pateiktos lentelės aukščiau, matome, kad pajamų sumos kasmet šiek tiek skiriasi, nei buvo pateikta ankstesniame pajamų grafike. Taip daryta, todėl kad “Revenue from fees” yra pagrindinis kompanijos pajamų šaltinis susijęs su jų platforma ir technologija. “Revenue from interest income and fair value adjustment” – tai pajamos gautos iš paskolų palūkanų, kurios yra laikomos kompanijos balanse ir visų paskolų tikrosios vertės pasikeitimų. Ši pajamų skiltis labiau susijusi su buhalterinėmis pajamomis, nei su tikrais pinigų srautais. Didžiają dalį sudaro paskolų tikrosios vertės pasikeitimai, kurie yra kas ketvirtį perskaičiuojami pagal diskontuotų pinigų srautų modelį “Discounted cash flow”. Matome, kad per 2022 metų pirmą pusmetį patirtas ženklus paskolų nuvertėjimas – (-34 milijonai dolerių). Dižiausią įtaką vertės kritimui turi greitas ir žymus bazinių palūkanų kėlimas. Palūkanų augimas turi atvirkščią įtaką paskolų vertei. Kylant palūkanoms – paskolų vertė mažėja, nes paskolos yra išduotos su žemesnėm palūkanom, nei dabar rinkoje vyraujančios palūkanos. Palūkanų pajamos 2022 metais per pirmą pusmetį sudarė 40.836 milijonus dolerių ir paskolų vertės pasikeitimai (-74.865) milijonus dolerių. Bendras rezultatas (-34.029) milijonai dolerių. 2021 metais palūkanų pajamos sudarė 17.360 milijonus dolerių, paskolų vertės pasikeitimai 29.957 milijonus dolerių. Bendras rezultatas 47.314 milijonai dolerių.

Kalbant apie kompanijos pelningumus ir išlaidas verta paminėti, kad pelno nuostolio ataskaitose nėra išskiriama suteiktų paslaugų savikaina, todėl bendrojo pelningumo marža nėra skaičiuojama. Visos išlaidos yra kalkuliuojamos į veiklos išlaidas. Iš aukščiau pateiktos lentelės matome, kad išlaidos kyla panašiu tempu kaip ir pajamos. Didžiausią šuolį padarė 2021 metais, kai veiklos išlaidos kilo 219.29 %. 2022 metų kilimo apskaičiuoti dar neina, nes metai neužbaigti, bet matyti kad šiais metais išlaidų augimas gali būti daug didesnis nei pajamų. Per pirmą šių metu pusmetį veiklos išlaidos jau sudaro 535.572 milijonus dolerių ir sudaro apie 75% preitų metų sumos. “Sales and marketing” sudaro didžiąją dalį, kurios siekia apie 50% visų veiklos išlaidų. Kompanija finansiniuose duomenyse nedetalizuoja šių patirtų išlaidų ir augimo priežasčių, todėl sunku vertinti kokios pagrindinės priežastys. Tik verta paminėti, kad 2021 metais iš 707.708 milijonų dolerių veiklos išlaidų, apie 10% sudaro su akcijų kompensacijomis susijusios išlaidos, kurios siekė 73.186 milijonus dolerių. Kompanija, gan aktyviai išleidžia akcijas pagal paskatos programas darbuotojam ir ne tik. Kompanija taip pat patiria ir ne su pagrindine veikla susijusias.

Kompanija 2020 ir 2021 metais dirbo pelningai. Nuo 2017 metų matoma akivaizdi kilimo tendencija, o 2022 metais akivaizdus pablogėjimas. Ypač pelningi metai buvo 2021, kuriais uždirbo 135.443 milijonus dolerių grynojo pelno. Grynojo pelno marža siekė 15.96%, o veiklos marža 16.60%. 2022 metų rodiklių blogėjimą lemia didesnio tempo išlaidų augimas, nei pajamų. 2022 metais potencialiai kompanija, gali patirti gan ženklų nuostolį, nes trečią ketvirtį sumažino pajamų prognozes perpus iki 170 milijonų dolerių, o išlaidų augimas manau liks panašaus tempo. Nepaisant šių metų kompanija įrodė, kad gali būti pelninga ir generuoti gan aukštus pelningumo procentus.

Turtas ir įsipareigojimai

Dėl kompanijos specifinės veiklos sunku išskirti trumpalaikius ir ilgalaikius aktyvus, todėl standartinius likvidumo rodiklius praleisime, bet pamėginsime apžvelgti tai kitu kampu. Iš balanso duomenų pastebima, kad kompanija turi daug likvidaus turto, tai yra grynieji pinigai. Lyginant su visu kompanijos turtu, 2022 metais net 47.70% sudaro grynieji pinigai (apie 900 mln. dolerių). O 2020 ir 2021 metais atitinkamai 65.23%, 65.44%. Artimiausiu metu likvidumo problemų nenusimato, nes vien grynaisiais pinigais gali padengti 78.83% savo visų įsipareigojimų. O ankstesniais metais grynieji pinigai viršijo visus įsipareigojimus. Didesnė mokumo problema gali atsirasti 2026 metais, kai baigsis konvertuojamų obligacijų terminas. Jeigu obligacijos nebus konvertuojamos, kompanijai teks grąžinti 661 milijoną dolerių skolos. Apie obligacijos parametrus kalbėsime tolimesniame skyriuje.

2022 metais kompanijos turtas yra padengtas 60.51% skolomis ir atitinkamai 39.49% investuotoju kapitalu. Taip pat verta paminėti, kad kompanijos balanse užfiksuotas prestižas “Goodwill”, kuris sudaro 67.062 milijonus dolerių. Tai turtas, kuris yra tiesiog buhalterinis įrašas atsiradęs tarp sumokėtos pinigų sumos įsigijant kompaniją “Prodigy Software” Inc ir jos balansinės vertės. Kompanija už šį susijungimą sumokėjo 89.044 milijonus dolerių, o balansinė vertė šios kompanijos sudarė 21.982 milijonus dolerių. Skirtumas tarp sumokėtų pinigų ir balansinės vertės atsiranda kaip prestižas “Goodwill”. Tad likviduojant kompaniją, šios turto dalies realizuoti nepavyktų, nes tai tik buhalterinis įrašas ir jokios fizinės vertės neturi. Taip pat verta paminėti, kad 2022 metais stipriai išaugo turto dalis “Loans (at fair value)” iki 623.763 milijonų dolerių. Susidaro vaizdas, kad kompanija vis daugiau paskolų prisiima ant savo balanso. Sunku išnarplioti finansų inžinerinius dalykus ir suprasti ar šios paskolos finansuotos pačios kompanijos ar teikia kaip paslaugą klientams ir pagal sutartis laiko tik savo balanse. Nes įdomu kas prisiima už šias paskolas kredito riziką (“default risk”).

Grynųjų pinigų srautai

Iš pagrindinės veiklos (“Cash provided by operations”) kompanija generuoja teigiamus pinigų srautus. Pinigų srautai didesni, nei fiksuotos buhalterinės pajamos. Tai lemia turto nusidėvėjimo (“Depreciation and amortization”) ir nepiniginiai koregavimai (“Non-cash adjustments”), kurių sumos yra atstatomos iš patirtų išlaidų skilties. Jos yra buhalterinės išlaidos, bet nesusijusios su grynųjų pinigų srautais. 2022 metais per pirmą pusmetį matome neigiamus pinigų srautus iš pagrindinės veiklos. Tai lėmė didelės investicijos į apyvartinį kapitalą ir staigus pelningumo pablogėjimas. Kurios atsispindi turto skiltyje (“Loans at fair value”), kalbėta anksčiau apie šią turto skiltį.

Pastebima, kad kapitalo investicijos (“Capital expenditures”) sudaro nedideles sumas. Pagrinde investuojama į ilgalaikį turtą, įrangą ir platformos tobulinimą. Tai gana teigiamas ženklas ir daug ką pasako apie verslo modelį. Tai modelis nereikalaujantis didelių kapitalo investicijų, kad palaikyti verslą ir jo funkcionavimą. 2021 metais kompanija investavo ir išleido 56.757 milijonus dolerių grynųjų pinigų. 40 milijonų dolerių sumokėta už privačios kompanijos akcijas, kurios atsispindi turto grafoje (“Non-marketable equity security”) ir 16.757 milijonus dolerių grynaisiais pinigais sumokėjo už kompanijos įsigijimą “Prodigy Software, Inc”. Apie šį įsigijimą buvo kalbėta ir anksčiau, todėl gali kilti klausimas, kodėl čia tik 16.757 milijonų dolerių, nors sandoris buvo atliktas už 89.044 milijonus dolerių. Taip yra todėl, kad grynaisiais pinigais buvo sumokėta tik 16.757 milijonų dolerių, o likusi suma buvo sumokėta naujai išleistomis akcijomis. 568539 akcijos po 123.33$ ir 87339 akcijos už žemesnę kainą, bet tiksliai nenurodyta.

Taip pat kompanija aktyviai užsiima kita investicine veikla (“Other investing activities”). Ši veikla susijusi su paskolomis, todėl labai sunku įvertinti šią skiltį ir suprasti kaip veikia jų modelis.

Pinigų srautai iš investicinės veiklos (“Cash used for investing activities”) stipriai svyruoja, dėl jau minėtos aktyvios kitos investicines veiklos, tad sunku įvertinti kiek grynųjų pinigų poreikio reikia kasmet investiciniai veiklai.

Apyvartinį kapitalą (“Changes in working capital items”) ir investicinę veiklą kompanija finansavo per skolas, “IPO”, “SPO”. Pagrindiniai finansavimo įvykiai:

 • “IPO” 2020.12.16, išleista 9 milijonai akcijų po 20$. Pritraukta 167.4 milijonai dolerių. Sumokėta komisinių už “IPO” išleidimą ir proceso įgyvendinimą 12.6 milijonų dolerių.
 • “SPO” 2021.04.13, išleista 2.3 milijonai akcijų po 120$. Pritraukta 263.9 milijonai dolerių. Sumokėta komisinių už “SPO” išleidimą ir proceso įgyvendinimą 12.1 milijonų dolerių.
 • 2021.08.20 išleistos konvertuojamos obligacijos. 661.3 milijonų dolerių vertės. Metinės palūkanos 0.25%. Obligacijų konvertavimo data 2026.05.15. Konvertavimo kaina 285.26$ doleriai už akciją. Potencialus akcijų praskiedimo skaičius 2.3 milijonai akcijų.

Per šiuos pagrindinius instrumentus buvo finansuojama kompanijos veikla ir investicijos. Kompanija skolinasi ir per kitus instrumentus, tokius kaip: lizingas, kredito linija ir paskolas, kad finansuoti savo kasdieninę veiklą ir palaikyti likvidumą. Įdomu, tai kad kompanija nuo 2019 metų buvo pajėgi iš sukaupto rezervo ir sugeneruotų teigiamų pinigų srautų, funkcionuoti ir be piniginių injekcijų iš finansinės veiklos. Tačiau kompanija kiekvienais metais pritraukdavo nemažas lėšas iš kapitalo ir skolų rinkos, kas ir lemia tokias dideles grynųjų pinigų atsargas balanse. Tad kyla klausimas, kodėl kaupiama tiek grynųjų. Gali susidaryti vaizdas, kad kompanija ruošiasi išplėsti savo paskolų krepšelį, kurį laikys savo balanse. Užuomazgos pastebimo jau 2022 metų pirmą pusmetį – investuota 417 milijonai dolerių į apyvartinį kapitalą, o tai pagrinde sudarė paskolos.

Kitas svarbus aspektas, kurį verta paminėti. 2022 metų vasarį kompanijos valdyba nusprendė sudaryti akcijų supirkimo programą (“Share repurchase program”), kurio vertė siekia 400 milijonų dolerių. Per 2022 metų antrą ketvirtį supirkta 3.5 milijonai akcijų, vidutiniškai po 35.69 dolerius už akciją. Išleista 125 milijonai dolerių. Liko 275 milijonai dolerių, pagal įsteigtą programą. Labai įdomus sprendimas valdybos. Kyla klausimas ar šioje augimo stadijoje, tai yra geriausias būdas išleisti pasiskolintus grynuosius pinigus.

Kelia daug neaiškumu ar tikrai čia efektyviausias būdas panaudoti lėšas, juolab kad viena ranka superka akcijas, o kita ranka kasmet praskiedžia per paskatos programas.

Vertė, akcijos ir su jomis susiję rodikliai

Augimo stadijoje nagrinėti kompanijos pelningumo rodiklius yra iššūkis ir per daug į juos kreipti dėmesio nereikėtų, nes dažniausiai kompanijos dirba nuostolingai ir turi didelius ateities lūkesčius. Tad rodikliai būna labai volatilūs ir aukšti, nes rinka bando įskaičiuoti šiuos iškeltus lūkesčius. Tačiau galime juos bendrai apžvelgti ir pažiūrėti, kaip rinka vertino kompaniją per tam tikras prizmes.

Rinkos kapitalizacija (“Company market fully diluted capitalization”) – kaip matome iš pateiktos lentelės didžiausią įvertį pasiekė 2021 metais ir vienu metu siekė net 33.5 milijardo dolerių. 2022.08.19 dienai kompanijos rinkos vertė siekia 2.33 milijardo dolerių. Žiūrint į “Price to sales ratio (P/S)” 2022 metais buvo pasiektas žemiausias rodiklis 1.84 ir šiuo metu siekia 2.34. Šie 2022 metų rodikliai paskaičiuoti planuojant, kad kompanija pasieks 1 milijardo pajamas. Tikėtina, kad plano gali ir neįgyvendinti. Žiūrint į “Price to earnings ratio (P/E)”, volatilumas ir įverčiai taip pat labai aukšti. Bet nieko keisto, kad šie įverčiai yra labai volatilūs ir dideli, nes 2021 metais pasiektas tikrai nemažas pelnas ir geri pelningumo rodikliai. Taip pat 2021 metais kompanija tikėjosi augti toliau dideliu tempu ir pasiekti 2022 metais 1.4 milijardų pajamas. Tad rinkoje vyravo labai dideli lūkesčiai. Kompanijai sumažinus pajamų prognozes, įverčiai grįžo į “normalias” ribas, nes nepateisino rinkos dalyvių keltų ateities lūkesčių. Bet šioje vietoje nematau nieko blogo, kas tiki kompanija ir jos potencialu, turi galimybę įsigyti akcijas už “padoresnę” kainą. Iš kitų pelningumo rodiklių matome, kad nuo 2017 metų viskas buvo augimo tendencijoje ir kasmet rodikliai gerėjo. 2021 metais buvo pasiektas pikas: “Earnings per share (EPS)” siekė – 1.62$ per akciją, “Return on equity (ROE)” – siekė 16.78%, “Return on asset (ROA)” – siekė 7.44%. Sugeneruoti tikrai patrauklūs investuotojui rodikliai. Per 2022 pirmą pusmetį sugeneruota 0.03$ dolerio akcijai pelnas. Iš kompanijos paskutinių prognozių, galime daryti išvadą, kad pasibaigus metams bus patirtas nuostolis. Po 5 metų kilimo kompanija šiais metais susiduria su sunkumais.

2022.06.30 datai instituciniai investuotojai yra supirkę 44.92% kompanijos akcijų.

Per paskutinį ketvirtį atsirado 44 nauji instituciniai investuotojai, kurie susipirko 2.8 milijonus akcijų. Ir 179 instituciniai investuotojai išpardavė savo turimas akcijas – 3.4 milijonai akcijų.

Kalbant, apie aktyvias pozicijas matosi, kad daugiau instituciniai investuotojai buvo linkę sumažinti pozicijas per praėjusį ketvirtį.

Išvados

Nagrinėjant kompanijos finansinius duomenis norisi išskirti šiuos pastebėtus pagrindinius aspektus:

Teigiami aspektai:

 • Dirbtinis intelektas (“Artificial Intelligence”) – naujos, daug žadančios technologijos;
 • Pasinaudojusi naujomis technologijomis bando spręsti ir gerinti efektyvumą kredito rinkoje;
 • Sukurta tikrai įdomi platformos ekonominė sistema;
 • Stipriai automatizuota platforma. Apie 70% paskolų finansuojama akimirksniu, be žmogaus įsikišimo;
 • Kuria vertę tiek paskolą norinčiam gauti klientui (“Borrower”), tiek paskolų finansuotojams (“Lenders”);
 • Rinkos dydis milžiniškas, tad augimo potencialas taip pat;
 • Neprisiima nemokumo (“Default”) rizikos suteiktoms paskoloms per jų platformą. Veikia tik kaip jungiantis kanalas ir paslaugas teikiantis subjektas.

*Tačiau tai gali keistis, jeigu kompanija nupręs keisti veiklos modelį ir pradės paskolas finansuoti per savo balansą.

 • Verslas nereikalaujantis didelių kapitalo investicijų;
 • Nuo 2017 metų kompanija stipriai augo ir įrodė, kad gali pasiekti gana neblogus pelningumo rezultatus užimdama ir nedidelę rinkos dalį.

Neigiami aspektai:

 • Teiginys, kad “Upstart” vertinimo modelis yra 5 kartus efektyvesnis, nei “FICO” yra šališkas. Noretusi nešališko vertinimo, nes tai atliko pati kompanija ir neaišku kokius duomenis naudojo tyrimui. Tad į šį efektyvumo vertinimą reikia žiūrėti atsargiai;
 • Kompanija nėra pragyvenusi didesnio ekonominio šoko ar ekonominės krizės. Neaišku kaip per sunkius ekonominius laikus keisis “Default” ir “Fraud” procentai. Nes žinome, kad sunkesniais laikais padaugėja nemokių klientų. O pagal kompanijos pareiškimus, jie aukštesnį procentą pareiškėjų aptarnauja, nei įprasti bankai, tad reiškia prisiima skolininkus ir tuos, kur standartiniai bankai atmeta. Pragyvenus sėkmingai ekonominį šoką, vertinimo modelis gautų didelį patvirtinimą ir veiksmingumo garantą;
 • Apie 80% pajamų generuoja tik du pagrindiniai klientai. Tai labai didelė rizika! Norisi daug didesnės pajamų šaltinių diversifikacijos. Taip pat kylą didelis klausimas, kodėl skelbiami kiti kompanijos klientai sugeneruoja tik 20% pajamų;
 • Aukštos bazinės palūkanos normos ir jų augimas neigiamai veikia paskolų rinką. Mažėja paklausa naujoms paskoloms ir senų paskolų refinansavimui. Taip pat nuvertėja paskolų portfelio vertė. Šios bėdos aiškiai atsispindi jau 2022 metų finansiniuose duomenyse. Amerikos federalinis rezervo bankas rugsėjo mėnesio susitikime žada bazinės palūkanų normas pakelti dar 0.75%;
 • Kompanijos valdyba sudarė 400 milijonų rezervą supirkti savoms akcijoms. 125 milijonus jau panaudojo, o likusius panaudos vėliau. Mano nuomonė, tai įdomus bet tuo pačiu metu labai keistas sprendimas. Aš nemanau, kad tai efektyviausias būdas panaudoti pasiskolintas lėšas. Juolab turint omenyje, kad 2022 metai nusimato sunkūs ir nuostolingi, o ateitis miglota. Viena ranka akcijas praskiedžia per paskatos programas darbuotojams, o kita ranka superka su skolintais pinigais. Noretusi daug efektyvesnio skolintų pinigų panaudojimo, nes kompanija dar yra tik augimo stadijoje. Valdyba turėtų galvoti kaip auginti verslą ir kurti vertę investuotojams, o ne su skolintais pinigais supirkinėti akcijas;
 • 2026 metais potencialiai artėja didelis pinigų nutekėjimas iš kompanijos (661.3 mln. dolerių). Tais metais sueina galiojimo terminas konvertuojamoms obligacijoms;
 • Pajamų stagnacijoje, norėtųsi geresnio veiklos išlaidų kontroliavimo.

  Viską apibendrinus kompanija turi daug perspektyvų ir neišnaudotų galimybių, bet turi dar daug ką įrodyti. Šiuo metu lėšas neinvestuočiau, bet būčiau akylas stebėtojas. Jeigu kompanijai pavyks atlaikyti ateinančią sunkumų bangą, gali atsirasti tinkama ir patraukli terpė investuoti į kompaniją.

  Ateinantis sunkumų kokteilis:

  • Daugelis ekonomistų pranašauja ne tik ekonominį lėtėjimą, bet galimai ateinančią ekonominę krizę;
  • Kylančios bazinės palūkanos ir neaišku kokiam laikui jos apsistos;
  • Aukšta infliacija mažinanti žmonių perkamąją galią, nuotaiką ir vartojimą.

  Visas šis kokteilis mažina paskolų paklausą, refinansavimą, vartojimą ir potencialiai sunkesni skolininkai gali susidurti su mokumo problemomis. Kompanijos klientai gali pradėti mažinti paskolų portfelius ir sumažinti rizikas, kas įtakos tiesiogiai pajamas. Iš 2022 metų finansinių duomenų jau matosi šio kokteilio užuomazgos.